Sản Phẩm

 • Hủ 1800ml

  Tên sản phẩm:             Hủ 1800ml

  Màu:                           nhiều màu

  Giá xuất xưởng:          liên hệ

  Nguyên liệu sử dụng:  Nhựa PE

  Xem chi tiết->
 • Hủ 500ml

  Tên sản phẩm:             Hủ 500ml

  Màu:                           nhiều màu

  Giá xuất xưởng:          liên hệ

  Nguyên liệu sử dụng:  Nhựa PE

  Xem chi tiết->
 • Hủ 600G

  Tên sản phẩm:             Hủ 600G

  Màu:                           nhiều màu

  Giá xuất xưởng:          liên hệ

  Nguyên liệu sử dụng:  Nhựa PCTG

  Xem chi tiết->
 • Hủ 75G

  Tên sản phẩm:             Hủ 75G

  Màu:                           nhiều màu

  Giá xuất xưởng:          liên hệ

  Nguyên liệu sử dụng:  Nhựa PP

  Xem chi tiết->
 • Cal 20L XD +nắp+ nút

  Tên sản phẩm:             Cal 20L XD +nắp+ nút

  Màu:                           xanh dương

  Giá xuất xưởng:          47365 - 76450

  Nguyên liệu sử dụng:       Nhựa PE + Nhựa PP

  Xem chi tiết->
 • Cal 2L trắng đục + nắp

  Tên sản phẩm:             Cal 2L trắng đục + nắp

  Màu:                           trắng đục

  Giá xuất xưởng:          8,780

  Nguyên liệu sử dụng:  Nhựa PE + Nhựa PP

  Xem chi tiết->