Liên Hệ

Liên Hệ

Công Ty TNHH Công Nghiệp Nhựa Hòa Gia
 
Lô C1, Số 3-2, Khu Công Nghiệp Đại Đăng, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương
Điện thoại: (0274) 3747366, 3747367, 3747368, 3747369
Fax: (0274) 3747388, 3747389
Email : sales@hoagia.com.vn
http://www.hoagia.com.vn