Liên Hệ

Liên Hệ

Công Ty TNHH Công Nghiệp Nhựa Hòa Gia
 
Khu Sản Xuất Bình Chuẩn, P. Bình Chuẩn, TX. Thuận An,Bình Dương
Điện thoại: (0650) 3747366, 3747367, 3747368, 3747369
Fax: (0650) 3747388, 3747389
Email : info@hoagia.com.vn
http://www.hoagia.com.vn