Sản Phẩm

 • Chai 500ml

  Tên sản phẩm:             Chai 500ml

  Màu:                           nhiều màu

  Giá xuất xưởng:          liên hệ

  Nguyên liệu sử dụng:  Nhựa PE

  Xem chi tiết->
 • Chai 700ml

  Tên sản phẩm:             Chai 700ml

  Màu:                           ngọc trai

  Giá xuất xưởng:          liên hệ

  Nguyên liệu sử dụng:  Nhựa PE

  Xem chi tiết->
 • Chai 7ml

  Tên sản phẩm:             Chai 7ml

  Màu:                           nhiều màu

  Giá xuất xưởng:          liên hệ

  Nguyên liệu sử dụng:  Nhựa PE

  Xem chi tiết->
 • con ốc

  Tên sản phẩm:             con ốc

  Màu:                           nâu

  Giá xuất xưởng:          liên hệ

  Nguyên liệu sử dụng:  Nhựa PA

  Xem chi tiết->
 • Hủ 100G

  Tên sản phẩm:             Hủ 100G

  Màu:                           trắng đục

  Giá xuất xưởng:          liên hệ

  Nguyên liệu sử dụng:  Nhựa PE

  Xem chi tiết->
 • Hủ 1030ml

  Tên sản phẩm:             Hủ 1030ml

  Màu:                           nhiều màu

  Giá xuất xưởng:          liên hệ

  Nguyên liệu sử dụng:  Nhựa PE

  Xem chi tiết->