Sản Phẩm

 • Ống Yamato

  Tên sản phẩm:             Ống Yamato

  Màu:                           trắng đục

  Giá xuất xưởng:          liên hệ

  Nguyên liệu sử dụng:  Nhựa PP

  Xem chi tiết->
 • Quai xách

  Tên sản phẩm:             Quai xách

  Màu:                           nhiều màu

  Giá xuất xưởng:          liên hệ

  Nguyên liệu sử dụng:  Nhựa PE

  Xem chi tiết->
 • Chai 1200ml

  Tên sản phẩm:             Chai 1200ml

  Màu:                           trắng nhũ

  Giá xuất xưởng:          liên hệ

  Nguyên liệu sử dụng:       Nhựa PE

  Xem chi tiết->
 • Chai 1500ml

  Tên sản phẩm:             Chai 1500ml

  Màu:                           nhiều màu

  Giá xuất xưởng:          liên hệ

  Nguyên liệu sử dụng:  Nhựa PE

  Xem chi tiết->
 • Chai 3000ml

  Tên sản phẩm:             Chai 3000ml

  Màu:                           nhiều màu

  Giá xuất xưởng:          liên hệ

  Nguyên liệu sử dụng:  Nhựa PE

  Xem chi tiết->
 • Chai 30ml

  Tên sản phẩm:             Chai 30ml

  Màu:                           trắng đục

  Giá xuất xưởng:          liên hệ

  Nguyên liệu sử dụng:  Nhựa PE

  Xem chi tiết->