Sản Phẩm

 • Cal 4L xanh dương + nắp

  Tên sản phẩm:             Cal 4L xanh dương + nắp

  Màu:                           nhiều màu

  Giá xuất xưởng:          10,970

  Nguyên liệu sử dụng:  Nhựa PE + Nhựa PP

  Xem chi tiết->
 • Cal 5L + nắp

  Tên sản phẩm:             Cal 5L + nắp

  Màu:                           nhiều màu

  Giá xuất xưởng:          13,800

  Nguyên liệu sử dụng:  Nhựa PE + Nhựa PP

  Xem chi tiết->
 • Nắp bảo hộ cal 20L

  Tên sản phẩm:             Nắp bảo hộ cal 20L

  Màu:                           nhiều màu

  Giá xuất xưởng:          1650-1700

  Nguyên liệu sử dụng:  Nhựa PP

  Xem chi tiết->
 • Xô 4L trắng đục, có quai, nắp không ron

  Tên sản phẩm:             Xô 4L trắng đục, có quai, nắp không ron

  Màu:                           trắng đục

  Giá xuất xưởng:          26,700

  Nguyên liệu sử dụng:  Nhựa PP

  Xem chi tiết->
 • C300 trắng đục + nắp số 9

  Tên sản phẩm:             C300 trắng đục + nắp số 9

  Màu:                           trắng đục

  Giá xuất xưởng:          2,460

  Nguyên liệu sử dụng:  Nhựa PE + Nhựa PP

  Xem chi tiết->
 • C500 trắng đục + nắp số 9

  Tên sản phẩm:             C500 trắng đục + nắp số 9

  Màu:                           trắng đục

  Giá xuất xưởng:          liên hệ

  Nguyên liệu sử dụng:       Nhựa PE + Nhựa PP

  Xem chi tiết->