Sản Phẩm

 • Chai 1003 100g trắng đục + nắp số 7

  Tên sản phẩm:             Chai 1003 100g trắng đục + nắp số 7

  Màu:                           trắng đục

  Giá xuất xưởng:          4900 - 6155

  Nguyên liệu sử dụng:       Nhựa PE + Nhựa PP

  Xem chi tiết->
 • Chai 1004 trắng đục + nắp số 8

  Tên sản phẩm:             Chai 1004 trắng đục + nắp số 8

  Màu:                           trắng đục

  Giá xuất xưởng:          Liên hệ

  Nguyên liệu sử dụng:  Nhựa PE + Nhựa PP

  Xem chi tiết->
 • Chai 300ml + 2 nắp

  Tên sản phẩm:             Chai 300ml + 2 nắp

  Màu:                           xanh dương

  Giá xuất xưởng:          liên hệ

  Nguyên liệu sử dụng:  Nhựa PE + Nhựa PP

  Xem chi tiết->
 • Chai nước thể thao 500ml

  Tên sản phẩm:             Chai nước thể thao 500ml

  Màu:                           nhiều màu

  Giá xuất xưởng:          liên hệ

  Nguyên liệu sử dụng:  Nhựa PE

  Xem chi tiết->
 • Chai nước thể thao 1000ml

  Tên sản phẩm:             Chai nước thể thao 1000ml

  Màu:                           nhiều màu

  Giá xuất xưởng:          liên hệ

  Nguyên liệu sử dụng:  Nhựa PE

  Xem chi tiết->
 • Hũ 500g trắng đục + nắp

  Tên sản phẩm:             Hũ 500g trắng đục + nắp

  Màu:                           trắng đục

  Giá xuất xưởng:          5,650

  Nguyên liệu sử dụng:  Nhựa PE + Nhựa PP

  Xem chi tiết->