Sản Phẩm

 • Hũ 750g trắng đục + nắp

  Tên sản phẩm:             Hũ 750g trắng đục + nắp

  Màu:                           trắng đục

  Giá xuất xưởng:          5,755

  Nguyên liệu sử dụng:       Nhựa PE + Nhựa PP

  Xem chi tiết->
 • Hủ 750G + nắp

  Tên sản phẩm:             Hủ 750G + nắp

  Màu:                           xanh lá

  Giá xuất xưởng:          liên hệ

  Nguyên liệu sử dụng:  Nhựa PE + Nhựa PP

  Xem chi tiết->
 • Hủ 500G + nắp

  Tên sản phẩm:             Hủ 500G + nắp

  Màu:                           xanh lá

  Giá xuất xưởng:          liên hệ

  Nguyên liệu sử dụng:  Nhựa PE + Nhựa PP

  Xem chi tiết->
 • Hủ 100G

  Tên sản phẩm:             Hủ 100G

  Màu:                           đỏ

  Giá xuất xưởng:          liên hệ

  Nguyên liệu sử dụng:  Nhựa PP

  Xem chi tiết->
 • Đầu bơm chai 250ml

  Tên sản phẩm:             Đầu bơm chai 250ml

  Màu:                           trắng đục

  Giá xuất xưởng:          liên hệ

  Nguyên liệu sử dụng:  Nhựa PP

  Xem chi tiết->
 • Đế phun sơn

  Tên sản phẩm:             Đế phun sơn

  Màu:                           nhiều màu

  Giá xuất xưởng:          liên hệ

  Nguyên liệu sử dụng:  Nhựa ABS

  Xem chi tiết->